Kom in contact

RAPPORTAGE &

ADVIES

Habtic Reporting Dashboard

De oplossing van HABTIC helpt niet alleen uw medewerkers om een meer gezond leven te leiden, maar verschaft u ook waardevolle nieuwe inzichten in uw bedrijf.  Aan de hand van deze inzichten krijgt u een dieper inzicht in hoe het gesteld is met uw meest waardevolle bedrijfsonderdeel: uw medewerkers.

HABTIC biedt gestandaardiseerde rapportages op basis van samengevoegde medewerkersactiviteiten, die in overeenstemming zijn met de AVG. Aangezien uw bedrijf omwille van de vertrouwelijkheid geen toegang zal hebben tot gegevens van individuele medewerkers, heeft HABTIC een tool ontwikkeld die per bedrijf een wellbeing dashboard maakt. Die tool betreft een datamodel genaamd CONTRIBUTORS, dat de gegevens analyseert en waardevolle inzichten geeft in de impact en effecten van het programma.  Deze rapportages zijn beschikbaar per driemaandelijkse activiteitencyclus.

ALT

De rapportages geven u een algemeen beeld van en een beter inzicht in de wellbeing van uw medewerkers, en hoe zij scoren op het gebied van:

Veerkracht

Scherpte

Houding t.a.v. risico

Gereedheid

Dynamiek

Omgang met stress

Doelmatigheid