Kom in contact

Een gezonde organisatie door gezond personeel

Gezondheidsproblemen voorkomen is beter dan genezen

Gezonde medewerkers voor een gezonde organisatie

Er komt steeds meer draagvlak om de gezondheid van medewerkers te prioriteren. Meer en meer bedrijven investeren in corporate wellbeing: en dat is maar goed ook. Een stijging in gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal, heeft nadelige gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Op korte termijn én op lange termijn. Welke problemen leveren gezondheidsklachten op de werkvloer precies op en hoe kun je als werkgever ingrijpen?

Hoge kosten

Zieke werknemers kosten werkgevers handenvol geld. De hoogte van deze kosten varieert uiteraard per sector en per bedrijf, maar feit blijft dat gezondheidsproblemen niet gunstig zijn voor de werknemersproductiviteit en het verzuim. Het uiteindelijke gevolg? Je levert in op je winstgevendheid.

Meer absenteïsme

Afwezigheid van medewerkers, terwijl je als werkgever doorbetaalt, is een logisch – maar ongewenst – gevolg van gezondheidsklachten. Het ziekteverzuim in Nederland steeg in 2022 naar 6,3% (CBS), een percentage dat significant hoger is als het jaar daarvoor. Verzuim wordt veroorzaakt door zowel fysieke als mentale problemen en leidt in de meeste gevallen tot een vergroting van de werkdruk en een verlies in productiviteit.

Meer presenteïsme

Een fenomeen dat moeilijk te meten, maar minstens zo ernstig is, is presenteïsme. Deze term wordt gebruikt voor werknemers die wel aan het werk zijn, maar dat niet optimaal kunnen doen, met name door problemen op gezondheidsvlak. Maar ook een gebrek aan motivatie of loyaliteit richting de werkgever kunnen redenen zijn.

Personeelsverloop

Zowel onderzoeken van Adobe en Microsoft tonen aan dat met name de jongere generatie kritisch is over hun huidige functie en van plan is om in het komende jaar naar een nieuwe baan te gaan zoeken. Dit gaat om meer dan de helft van de leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar. Een onderzoek van HBR in 2021 liet daarnaast zien dat 81% van de Gen Z’ers in het verleden wel eens een functie heeft verlaten door problemen met hun mentale gezondheid.

Er zijn veel negatieve gevolgen van een slechte gezondheid op het werk. Zonde en onnodig, want deze problemen zijn goed preventief aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met je medewerkers: door je bewust te worden van eventuele problemen die op de werkvloer spelen en het kritisch bekijken van de huidige bedrijfscultuur kun je signalen van presenteïsme vroegtijdig opmerken. Maar ook kun je bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van je personeel door te investeren in een corporate wellbeing-programma.

Ben je benieuwd naar wat een dergelijk programma kan betekenen voor de gezondheid van jouw organisatie? Download de whitepaper ‘Corporate wellbeing kan niet meer genegeerd worden’ en ontdek de voordelen van gezondere en gelukkigere medewerkers.

“68% van de millennials en 81% van de Gen-Z’ers heeft wel eens een functie moeten verlaten door problemen met hun mentale gezondheid.”